IT sutrumpinimai ir jų reikšmės

AK     Asmenis kompiuteris.
AM    Aktyvusis monitorius. Valdantysis mazgas Token ring technologijoje.
ANSI    Nacionalinis Amerikos standartų institutas (American National Standard Institute).
ARP    Adresų išskyrimo protokolas (Address Resolution Protocol).
ASCII    Informacijos mainų standartinis kodas (American National Standard Code for Information Interchange).
ATM    Asinchroninis perdavimo režimas (Asynchronous Transfer Mode).
b    Bitas. Mažiausias informacijos vienetas.
B    Baitas. Aštuoni bitai.
Bps    Bitai per sekundę.
CSLIP    Suspaustas SLIP (Compressed SLIP) protokolas.
CSMA/CD    Kanalo paklausymo – užimtumo aptikimo (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) arbitražo metodas, naudojamas Ethernet technologijoje.
DNS    Domeninių vardų serveris (Domain Name Server).
DOS    Diskinė operacinė sistema.
DS    Darbinė stotis. Kompiuteris, įjungtas į tinklą.
Ethernet    Vietinio tinklo technologija, naudojanti užimtumo aptikimo arbitražo metodą.
FAQ    Populiariausi klausimai ir atsakymai (Frequently Asqued Questions).
FDDI    Optinio pluošto paskirstytų duomenų sąsaja (Fiber Distributed Data Interface) yra duomenų perdavimo standartas, taikomas vietiniuose tinkluose naudojant šviesolaidines ryšio linijas.
FQDN    Domeniniai vardai (Fully Qualified Domain Name), IP adresų atitikmenys.
FR    Kadrų transliacija (Frame Relay).
FTP    Failų perdavimo protokolas (File Transfer Protocol).
GT    Globalieji tinklai.
IEEE    Elektros ir elektronikos inžinierių institutas (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
IEEE 802.3    Vietinio tinklo Ethernet technologiją, naudojančią užimtumo aptikimo arbitražo metodą, apibendrinantis standartas.
IEEE 802.5    Vietinio tinklo Token Ring technologiją, naudojančią markerio perdavimo arbitražo metodą, apibendrinantis standartas.
IP    Internetinis protokolas (Internet Protocol), pagrindinis TCP/IP tinklinio lygmens protokolas.
IPX    Tarptinklinio paketų pasikeitimo protokolas (Internetwork Packet Exchange), tinklinio lygmens protokolas, naudojamas NetWare tinkle.
ISDN     Skaitmeninis kompleksinių paslaugų tinklas (Integrated Services Digital Network.
ISO    Tarptautinė standartų organizacija ISO (International Standard Organization).
ITU    Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (International Telecommunication Union).
KT    Kompiuteriniai tinklai.
LLC    Loginė ryšio kontrolė (Logical Link Control). OSI modelio kanalinio lygmens polygis.
MAC    Kreipties į aplinką (kanalą) valdymas (Media Access Control). OSI modelio kanalinio lygmens polygis.
MSAU    Daugelio vartotojų bendro naudojimo stotis (Multistation Access Unit) organizuoja paketų maršrutizavimą sekančiam tinklo mazgui, Token Ring technologijos žiede.
NCP    NetWare tinklo pagrindinis protokolas (Network Core Protocol).
NDIS    Tinklo sąsajos tvarkyklės nuoroda (Network Driver Interface Specification). Tinklo adapterių valdymo standartas.
NetBEUI    Patobulintas vietinių tinklų ryšio protokolas (Network Basic Input Output System).
NetBIOS    Vietinių tinklų ryšio protokolas (Network Basic Input Output System).
ODI    Atvira duomenų ryšio sąsaja (Open Datalink Interface). Tinklo adapterių valdymo standartas.
OS    Kompiuterio operacinė sistema.
OSI    Atvirų sistemų sujungimo modelis (Open System Interconnection).
PLMN    Mobilusis ryšys (Public Land Mobile Telecommunication Network).
POP3    Pašto tarnybos protokolas (Post Office Protocol, version 3).
PPP    Nuoseklaus ryšio protokolas (Point-to-Point Protocol).
PSTN    Viešas komutacinis telekomunikacijų tinklas (Public Switched Telecommunication Network).
RARP    Abulinis adresų išskyrimo protokolas (Reverse Address Resolution Protocol).
RFC    Prašymas komentuoti (Request for Comments). Oficialios Interneto publikacijos ir standartai.
SLIP    Nuoseklus tiesinis Interneto protokolas SLIP (Serial Line Internet Protocol).
SMTP    Elektroninio pašto protokolas (Simple Mail Transfer Protocol).
SONET    Sinchroninis optinis tinklas (Synchronous Optical Network). Vienas iš optinių tinklų standartų.
SPX    Nuoseklaus pasikeitimo paketais (Sequenced Packet Exchange) protokolas. Naudojamas Netware tinkle.
SQL    Užklausų kalba (Structured Query Language).
TCP    Perdavimo kontrolės protokolas (Transmission Control Protocol). Pagrindinis Interneto transporto lygmens protokolas.
TCP/IP    TCP ir IP protokolų kompleksas, dažnai suprantamas ir kaip visi Internete naudojami protokolai ar Interneto protokolų stekas.
Telnet    Įsijungimo į nutolusį kompiuterį protokolas Internete.
Telnet    Įsijungimo į nutolusį kompiuterį protokolas Internete.
TOS    Tinklinė operacinė sistema.
TP    Ekranuotos vytos poros kabelis.
UDP    Vartotojo datagramų protokolas (User Datagram Protocol). Nepatikimas tinklinio lygmens protokolas.
UPS    Nepertraukiamo maitinimo sistema (Uninterruptible Power System).
UTP    Neekranuotos vytos poros kabelis.
VT    Vietinis tinklas.
WWW    Pasaulinis voratinklis (World Wide Web).
X.25    Vienas iš paketinio perjungimo globaliųjų tinklų standartų.

Kai kurie kompiuterinių tinklų terminai

Adapteris    Sąsajos (interfeiso) tarp kompiuterio ir tinklo, analogiškos kitų periferinių įrenginių, pvz., monitoriaus ar nuoseklios sąsajos, plokštė.
Arbitražas    Konfliktinių, neapibrėžtų situacijų tinklesprendimo procedūra.
Datagrama     Nepatikimų ir nereikalaujančių sujungimo protokolų duomenų paketas.
Eksternetas    Vienas ar keli Intranetai, sujungti į globalų tinklą, bet prieinami tik tam tikram, ribotam vartotojų kontingentui.
Internetas    Viena iš didžiausių tinklų grupių su vieninga jame dirbančių kompiuterių adresavimo sistema, nusakoma 32 bitų dvejetainiu skaičiumi ir standartizuota TCP/IP protokolų sistema, naudojama duomenų perdavimui tarp kompiuterių.
Intranetas    Uždaras korporacinis tinklas, naudojantis TCP/IP technologijų protokolus ir bendras ryšio linijas.
IP adresas    32 bitų adresas, kuriuo galima vienareikšmiškai nusakyti kompiuterį tinkle.
Markeris    Specialios formos duomenų paketas (token), naudojamas Token Ring technologijoje.
Prievadas    Portas.
Protokolas    Tam tikru klausimu priimti susitarimai.
Sąsaja     Interfeisas.
Serveris    Kompiuteris, tinkle teikiantis paslaugas kitiems kompiuteriams.