Klavišų kombinacijos Windows sistemoje

Klavišas Win:

Win                               iškviesti paledimo ( Start ) meniu

Win + R                        atverčiamas programų paleidimo ( Run ) dialogo skydelis

Win + M                        minimizuojami tuo metu atverti langai

Win + Shift + M              atšaukiamas minimizavimas

Win + F1                       iškviečiamas žinynas

Win + E                        atveriamas Windows Explorer langas

Win + F                        atveria bylų/katalogų paieškos dialogo skydelį

Win + Ctrl + F                atveriamas kompiuterio paieškos tinkle dialogo skydelis

Win + Tab                     peršokama prie kito užduočių juostos mygtuko

Win + Break                  atveriamas sistemos savybių (System Properties) langas

Kiti klavišai ir jų kombinacijos:

F1                                iškviečiamas žinynas

F2                                galima pervardinti pasirinktą darbalaukio objektą

F3                                darbalaukyje atveriamas bylų paieškos dialogo langas

F5                                atnaujinamas (Refresh) vaizdas

F10                              atveriamas programos meniu

Ctrl + A                        pažymimi visi darbalaukio objektai

Alt + Enter                    atverčiamas objekto savybių skydelis

Alt +                            pabraukta raide iš meniu pasirenkamas meniu skyrius

Ctrl + F4                       uždaromas dokumento langas

Alt + F4                        uždaromas aktyvios programos langas

Ctrl + C                        pažymėti objektai kopijuojami i laikinąją saugyklą (buferį)

Ctrl + X                        pažymėti objektai perkeliami i laikinąją saugyklą

Delete                          ištrinamas pažymėtas objektas

Alt + tarpas                  atveriamas lango meniu

Shift + F10                    atveriamas pažymėto objekto meniu

Ctrl + Esc                     iškviečiamas paleidimo (Start) meniu

Alt +Tab                       persijungiama i kitą programą

Ctrl + Z                        atšaukiamas paskutinis veiksmas (Undo)